+36-20-446-8640 ugyved@ugyvedpecs.com

A cégek bejegyzése (cégeljárás), változásbejegyzése elektronikus úton történik, mely lényegesen lerövidíti az ügyintézési időt, valamint költségmegtakarítást is jelent.

Gazdasági társaságok szervezeti formaváltása, valamint egyesülése és szétválása esetén az átalakuláshoz szükséges különféle okiratok (jegyzőkönyv, társasági szerződés, nyilatkozatok,  cégnyomtatvány) elkészítése, ezek benyújtása a székhely szerint illetékes cégbírósághoz, az ügyfelek jogi képviselete.

  • Cégalapítás, Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) és Részvénytársaság (Rt.), valamint Szövetkezet alapítása, alapító okiratának, tárasági szerződésének elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése
  • Teljes körű jogi tanácsadás és cégbíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus “E-cégeljárás” keretében
  • A Társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban
  • Tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
  • Teljes körű cégbírósági ügyintézés
  • Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek