+36-20-446-8640 ugyved@ugyvedpecs.com

Tulajdoni lapok, ingatlan-nyilvántartási térképek, egyéb földhivatalnál fellelhető iratok beszerzése és az ezzel kapcsolatos jogügyletek előkészítése.

Adásvételi szerződés, továbbá csere, ajándékozási, eltartási és öröklési szerződések, végrendeletek, közös tulajdon megszüntetése iránti megállapodás, vagyonközösséget rendező megállapodás, házastársi vagyonjogi megállapodások elkészítése, megszerkesztése, az adott szerződéstől függően az ügyfelek képviselete földhivatali eljárásban, illetve peres eljárásban.

Tanácsadás és ügyintézés:

  • adásvételi szerződés
  • csereszerződés
  • bérleti és haszonbérleti szerződés
  • szolgalmi jogot alapító szerződés
  • telekalakításról szóló megállapodás
  • társasházi alapító okirat elkészítése
  • jogi képviselet az ingatlanhoz kapcsolódó szerződésekből eredő peres eljárásokban
Ingatlanjog