+36-20-446-8640 ugyved@ugyvedpecs.com

Házasság felbontása (válóper): a házasság felbontásának kezdeményezése, perbeli képviselet a folyamatban lévő bontóperben, peren kívüli egyeztetések lebonyolítása.

Szülői felügyeleti jog (gyermekelhelyezés): kereset indítás, illetve képviselet a gyermekek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása iránti perekben.

Gyermektartásdíj: kereset indítás, illetve képviselet a gyermektartásdíj megállapítása, leszállítása és felemelése iránti perekben, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási eljárásban.

Kapcsolattartás: kereset indítás, illetve képviselet a gyermekek és külön élő szüleik közötti kapcsolattartás rendezése iránti perekben.

Vagyonmegosztás: képviselet a házastársak közös vagyonának peren kívüli, békés úton történő megosztása iránti ügyekben, illetve ennek eredménytelensége esetén keresetindítás és perbeli képviselet.

Házassági vagyonjogi szerződés (házassági szerződés) megszerkesztése: ez a szerződéstípus a házasság megkötése előtt vagy a házasság fennállása alatt köthető.

Apasági perek: kereset indítás, illetve képviselet az apaság vélelmének megdöntése iránti perekben.