+36-20-446-8640 ugyved@ugyvedpecs.com

Általános tájékoztatás és tanácsadás nyújtása, a munkaviszony létesítését, fennállását és megszűnését érintő kérdésekben. Munkaszerződés, munkaköri leírás, valamint minden egyéb a munkáltató és a munkavállaló által megtenni kívánt intézkedésre vonatkozó okirat (rendes és azonnali hatályú felmondás, közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése, stb.) elkészítése és előzetes, jogi szempontú véleményezése.

Felmondások jogszerűségének vizsgálata, igényérvényesítés lehetőségek előzetes véleményezése.

Tanácsadás:

  • Munkaviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás, valamint ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben
  • Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
  • A jogviszony megszüntetésével (pl. felmondással) kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, szükség szerinti perindítás
  • Kártérítési ügyekkel, üzemi balesetből eredő igényekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet
  • Jogszerűségi vizsgálat a munkaviszony feltételeivel, valamint azok módosításával összefüggésben
Munkajog